Kaedah Rawatan Moden: Batal Puasa atau Tidak?

Hemodialysis
Hemodialysis

Kaedah Perubatan Moden berhubung Perkara Yang Membatalkan Puasa

Beberapa rawatan yang melibatkan memasukkan sesuatu ke dalam rongga telah diputuskan oleh para fuqaha’ kontemporari. Fatwa ini turut dikeluarkan oleh Majlis Himpunan Fiqh Islam ke 10 yang bersidang di Jeddah, Saudi Arabia pada tarikh 23 hingga 28 Safar 1418H (bersamaan 28 Jun – 3 Julai 1998M).

Kaedah rawatan moden berikut disepakati tidak bertentangan dengan hukum syarak bahawa ianya tidak membatalkan puasa; Continue reading “Kaedah Rawatan Moden: Batal Puasa atau Tidak?”